Υπηρεσίες

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Mycolab διαθέτει άρτιο εξοπλισμό και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για κάθε χρήση/εξέταση, όπου μπορείτε να διαπιστώσετε/βιώσετε: 
✓   Άμεση και ανθρώπινη επαφή ιατρού – ασθενή.
✓   Συνέπεια, Ευθύνη και Σεβασμό προς τον εξεταζόμενο και το θεράποντα ιατρό.
✓   Αναλυτική ενημέρωση/επεξήγηση στον ασθενή σχετικά με το περιστατικό.
✓   Ποιοτική μέθοδο ελέγχου των αποτελεσμάτων.
✓   Διαρκή φροντίδα του εξεταζόμενου.
✓   Εξαγωγή αποτελεσμάτων αυθημερόν.

Η άρτια κατάρτιση, η εξειδίκευση, η πολυετής επαγγελματική εμπειρία του προσωπικού μας, σε συνδυασμό με το σύγχρονο εξοπλισμό και την κατάλληλη οργάνωση του εργαστηρίου μας, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Δεσμευόμαστε ότι σας προσφέρουμε έγκαιρα, αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα, τα οποία αποτελούν αναγκαίο και χρήσιμο εργαλείο για τον κλινικό Ιατρό, τόσο για τη διάγνωση όσο και για την επιλογή της θεραπείας.

Σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του Διαγνωστικού μας Εργαστηρίου, λειτουργούν τα εξής τμήματα:

Μικροβιολογικό

Εργαστηριακό Τμήμα

Αιματολογικό

Εργαστηριακό Τμήμα

Βιοχημικό

Εργαστηριακό Τμήμα

Ιολογικό

Εργαστηριακό Τμήμα

Παιδομικροβιολογικό Τμήμα

Γυναικολογικό Τμήμα

Ανδρολογικό Τμήμα

Η στελέχωση του Διαγνωστικού, σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό και την οργάνωσή του, δίδουν τη δυνατότητα για εκτέλεση ενός ευρέος φάσματος εξετάσεων, όπως αναλυτικά φαίνονται στη σελίδα Εξετάσεις.