Εταιρία

Η εταιρία Mycolab ιδρύθηκε το 2009, ενώ από το 2002 έως το 2009 λειτουργούσε ως ατομική επιχείρηση. Σήμερα, προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που ακολουθούν τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας.

Το έμπειρο προσωπικό διενεργεί ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις και ειδικές καλλιέργειες για τη διερεύνηση ειδικών λοιμώξεων και μυκητιάσεων, καθώς και πάσης φύσεως αιματολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές, ορμονολογικές και μοριακές εξετάσεις. Επιπλέον, στην Μycolab λειτουργεί κυτταρολογικό και ανδρολογικό τμήμα.

Η εταιρία Mycolab, έχει υπογράψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, στον οποίο, ως γνωστόν, έχουν συγχωνευτεί τα περισσότερα γνωστά σε όλους ταμεία, όπως: ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ), ΙΚΑ κλπ.

Η Mycolab πιστοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων (EUROCERT), ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει στα εργαστήριά της, ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015.

Στόχοι

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της, η εταιρία ενδεικτικά δύναται:

 

  • Να έχει επιστημονική εν γένει συνεργασία με νοσηλευτικά ιδρύματα και ιατρικές ή άλλες εταιρίες του εσωτερικού και του εξωτερικού, για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της.

 

  • Να συνεργάζεται αλλά και να συστεγάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως ενδεικτικά: αιματολόγους, καρδιολόγους, κυτταρολόγους, ανδρολόγους κ.λπ. ή ιατρικές εταιρίες.