Διάγνωση μυκητικών παθήσεων

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΥΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

 

ΑΝΤΙΜYΚHΤΟΓΡΑΜΜΑ

 

Στο Διαγνωστικό Εργαστήριο Μycolab εκτελούνται εξειδικευμένες εξετάσεις ως προς τη διάγνωση και διερεύνηση των μυκητικών παθήσεων του δέρματος, κεφαλής, ονύχων, στοματικής κοιλότητας, οφθαλμών κ.ά. Επίσης, εκτελείται διερεύνηση και διάγνωση υποτροπιαζουσών ή μη αιδοικολπίτιδων από Candida.

Η διάγνωση και η διερεύνηση περιλαμβάνει πλήρη ταυτοποίηση του παθογόνου μύκητα, καθώς επίσης και Αντιμυκητόγραμμα.

Το Αντιμυκητόγραμμα εκτελείται με πρότυπες μεθόδους κατά CLSI και EUCAST και το αποτέλεσμα δείχνει τα όρια της ευαισθησίας των αντιμυκητικών φαρμάκων στο συγκεκριμένο παθογόνο μύκητα.
Έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (MIC) των αντιμυκητικών παραγόντων, όλων των συγκεκριμένων φαρμάκων, που χορηγούνται για τη θεραπεία υποτροπιαζουσών ή μη αιδοιοκολπίτιδων από Candida (Θεραπευτικά σχήματα που χορηγούνται από το στόμα και τοπικά).

Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου της Eλάχιστης Aνασταλτικής Συγκέντρωσης των αντιμυκητικών παραγόντων (MIC), με πρότυπες μεθόδους κατά CLSI ή EUCAST για νέα αντιμυκητικά φάρμακα, για τα οποία δεν υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμες μέθοδοι μέτρησης των ορίων ευαισθησίας.
Οι συγκεκριμένες διαγνωστικές εξετάσεις βοηθούν στην αναλυτική, διάγνωση και στη χορήγηση στοχευμένου θεραπευτικού σχήματος και εξατομικευμένης θεραπείας.