Εξετάσεις αίματος

Τι είναι και τι περιλαμβάνει η Γενική Εξέταση Αίματος;

Η γενική εξέταση αίματος αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη εξέταση αίματος που διενεργείται για να μελετηθούν τα κύτταρα του αίματος από μορφολογικής και ποσοτικής άποψης.

 

Μια γενική εξέταση αίματος δείχνει τον αριθμό και την ποσοστιαία αναλογία του πληθυσμού των αιμοσφαιρίων του αίματος (λευκά αιμοσφαίρια, ερυθρά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια) και τα φυσικά χαρακτηριστικά αυτών.

Η γενική εξέταση αίματος προσδιορίζει τις σημαντικότερες αιματολογικές παραμέτρους, όπως:

 

 • ο Αιματοκρίτης, η Αιμοσφαιρίνη,
 • ο αριθμός των Ερυθροκυττάρων και των Λευκοκυττάρων
 • ο αριθμός των Αιμοπεταλίων
Αιματολογικές Εξετάσεις

Στο διαγνωστικό εργαστήριο Mycolab οι αιμοληψίες γίνονται  από έμπειρους και ικανούς αιμολήπτες.

 

 Οι συνηθέστερες αιματολογικές εξετάσεις που διενεργούμε είναι:

 

 • Γενική εξέταση αίματος
 • Βιταμίνη Β12
 • Φερριτίνη
 • Φυλλικό οξύ
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
 • Σίδηρος
 • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων
 • Χρόνος προθρομβίνης
Αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων

Τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων μάς δίνουν πληροφορίες για τον πληθυσμό, το μέγεθος, το σχήμα και κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά των κυττάρων. Μπορούμε έτσι να επιβεβαιώσουμε μέσω μικροσκοπικής παρατήρησης όλες τις σχετικές ανωμαλίες. Οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται στους κλινικούς ιατρούς που αναλαμβάνουν και τη διάγνωση. Οι διαγνωστικές πληροφορίες που μας δίνουν οι αιματολογικές εξετάσεις είναι οι συχνότερα ζητούμενες και καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των διαγνωστικών αναγκών.

 

Η κατάλληλη προετοιμασία του ασθενούς και οι συνθήκες αιμοληψίας αποτελούν κύριους παράγοντες για τη σωστή διεξαγωγή των εξετάσεων και τη λήψη αξιόπιστων αποτελεσμάτων.

 

Ο προσωπικός ιατρός που θα επιλέξει ο ασθενής είναι αυτός που θα καθορίσει ποιες εξετάσεις θα εκτελεστούν εργαστηριακά.

 

Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνει τον αιμολήπτη και το εργαστηριακό κέντρο για το ιστορικό του, το λόγο που ο κλινικός γιατρός του πρότεινε τις εξετάσεις και τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί. Είναι πολύ σημαντική η λήψη ενός πλήρους ιστορικού για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

 

Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών απευθύνεται στα Διαγνωστικά κέντρα, χωρίς να έχει

προετοιμαστεί κατάλληλα για την λήψη  του αίματος, χωρίς να. έχει ακούσει την

συμβουλή του γιατρού του για την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων ή έχοντας λάβει ένα φάρμακο που ο γιατρός δεν θα ήθελε να το λάβει  ο ασθενής πριν από τη λήψη αίματος.

 

Τα παραπάνω έχουν αυξημένη πιθανότητα σφάλματος επί του αποτελέσματος με συνέπεια, ο ιατρός να ζητήσει επανάληψη των εξετάσεων κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες.

 

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε κάποιες πρώτες ενδεικτικές οδηγίες για κάποιες εξετάσεις, για να έχετε μια εικόνα του τι πρέπει να προηγηθεί για να διασφαλίσουμε ποιότητα, συνέπεια με την κλινική εικόνα και ασφάλεια στο αποτέλεσμα.