Κυτταρολογικό Εργαστήριο

Το Διαγνωστικό μας Εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο και άρτιο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση όλου το εύρους των κυτταρολογικών εξετάσεων.

 

Σκοπός είναι η πρόληψη, η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και η παρακολούθηση νεοπλασματικών και μη παθήσεων.

 

Χρησιμοποιούμε την μέθοδο Κυτταρολογίας Υγρής Φάσης της ΜΕΝΑΡΙΝΙ για την αναβάθμιση της ποιότητας και των αποτελεσμάτων του τεστ Παπανικολάου. Η μέθοδος επιτυγχάνει υψηλή κυτταρική πυκνότητα και παρέχονται κυτταρικές πληροφορίες και στοιχεία φλεγμονής που λείπουν ή εμφανίζονται περιορισμένα σε άλλες μεθόδους Υγρής Φάσης.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων χαρακτηρίζονται από:

 Απόλυτη υπευθυνότητα.

 Εξέταση και υπογραφή δύο έμπειρων κυτταρολόγων.

 Αμεσότητα στις απαντήσεις (2 εργάσιμες ημέρες).

 Επικοινωνία για συζήτηση/επεξήγηση των περιστατικών.

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Κυτταρολογικές Εξετάσεις – Γυναικολόγοι
Κυτταρολογικές Εξετάσεις – Ενδοκρινολόγοι
Κυτταρολογικές Εξετάσεις – Πνευμονολόγοι
Κυτταρολογικές Εξετάσεις – Ουρολόγοι
Κυτταρολογικές Εξετάσεις – ΩΡΛ
Κυτταρολογικές Εξετάσεις – Δερματολόγοι
Κυτταρολογικές Εξετάσεις – Γαστρεντερολόγοι
Κυτταρολογικές Εξετάσεις – Ακτινολόγοι
Κυτταρολογικές Εξετάσεις – Χειρουργοί
Κυτταρολογικές Εξετάσεις – Παθολόγοι
Κυτταρολογικές Εξετάσεις – Αιματολόγοι

Σας ενημερώσουμε ότι στους συνεργάτες μας προμηθεύουμε εμείς όλα τα απαραίτητα υλικά (βουρτσάκια, σπάτουλες, σπρέι, πλακίδια, θήκες πλακιδίων, μπλοκ των 100 παραπεμπτικών σημειωμάτων κ.τ.λ.). Επίσης προμηθεύουμε και τα φιαλίδια της Υγρής Φάσης καθώς και τα αντίστοιχα βουρτσάκια.