ΤΡΑΧΗΛΙΤΙΔΑ

09/05/2018

Τι είναι αυτή η νόσος?

Τραχηλίτιδα είναι η φλεγμονή της μήτρας, που βρίσκεται στο κατώτερο τμήμα της μήτρας μέσα στον κόλπο. Τις περισσότερες φορές η τραχηλίτιδα οφείλεται σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενα μικρόβια, αλλά και σε άλλου τύπου μολύνσεις, ερεθισμούς ή αλλεργίες. Η τραχηλίτιδα είναι μια συχνή νόσος. Το 50% του συνόλου των γυναικών, κάποια στιγμή θα παρουσιάσουν τραχηλίτιδα.

 

Ποια είναι τα συμπτώματα της τραχηλίτιδας?

Στα συνήθη συμπτώματα της τραχηλίτιδας συμπεριλαμβάνονται:

  • Οι κολπικές εκκρίσεις
  • Η αίσθηση κνησμού στον κόλπο
  • Ο πόνος κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής
  • Η ανώμαλη κολπική αιμόρροια
  • Η αίσθηση δυσφορίας στην πύελο

 

Ποια είναι τα αίτια της τραχηλίτιδας?

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως τα χλαμύδια, η γονόρροια, οι τριχομονάδες αλλά και οι ιογενείς φλεγμονές, όπως ο έρπης και ο ιός των ανθρώπινων κονδυλωμάτων (HPV), κάποιος ερεθισμός, αποτελούν συχνά αιτίες τραχηλίτιδας. Μια χρόνια τραχηλίτιδα, πιθανόν να προκαλείται από ερεθισμούς που οφείλονται σε κάποιο κολπικό ένθεμα, όπως το διάφραγμα ή το ένθεμα υποστήριξης της μήτρας (πεσσός), αλλά και σε χημικά προϊόντα και συστατικά σπερματοκτόνων ή λιπαντικών ουσιών.

 

Υπάρχουν τρόποι βελτίωσης της τραχηλίτιδας?

Όταν η αιτία της τραχηλίτιδας είναι μικροβιακή από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως χλαμύδια γονόρροια και τριχομονάδες, τα παρακάτω μέτρα μπορούν να συμβάλουν.

  • Σεξουαλική αποχή, μέχρι να ολοκληρωθεί η θεραπεία σας ( και του συντρόφου σας)
  • Λήψη κατάλληλης αγωγής
  • Επανέλεγχος, τρείς μήνες μετά το τέλος της φαρμακευτικής αγωγής
  • Έλεγχος εργαστηριακός (μικροβιολογικός) και για τον σεξουαλικό σύντροφο, μετά το πέρας της θεραπείας του.

 

Διάγνωση/Θεραπεία της Τραχηλίτιδας

Η διάγνωση είναι κλινική και βασίζεται στα δύο κύρια σημεία της βλεννοπυώδους τραχηλικής εκκρίσεως και της ευθρυπτότητας της περιοχής του ενδοτραχηλικού στομίου. Η χρώση κατά Gram αναδεικνύει πυοσφαίρια ή αρνητικούς κατά Gram ενδοκυττάριους διπλόκκοκους σε περίπτωση γοννόροιας.

Φλεγμονώδεις βλάβες αναδεικνύονται και στο TESTPAP, αλλά είναι μη ειδικές. Η θυλακώδης τραχηλίτιδα είναι ενδεικτική, αλλά όχι παθογνωμονική για χλαμυδιακή λοίμωξη. Για τη μικροβιολογική διάγνωση χρησιμοποιούνται ενδοτραχηλικά ή κολπικά δείγματα ή δείγματα από ούρα, με εξίσου καλά αποτελέσματα. Όλες οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται και να θεραπεύονται για τη παρουσία βακτηριακής κολπίτιδας και τριχομονάδων. Η άμεση μικροσκόπηση υγρού επιχρίσματος (wetprep) αναδεικνύει T. Vaginalis με ευαισθησία περίπου 50%. Ως εκ τούτου, γυναίκες με τραχηλίτιδα και αρνητική μικροσκόπηση για τριχομονάδες θα πρέπει να ελέγχονται περαιτέρω με καλλιέργεια ή αντιγονική μέθοδο. Ανάλογα με τη κλινική παρουσίαση, η ερπητική λοίμωξη επιβεβαιώνεται με ιική καλλιέργεια (ενεργές βλάβες στα γεννητικά όργανα), PCR (καλύτερη ευαισθησία), άμεσο ανοσοφθορισμό και ειδικό ουρολογικό έλεγχο. Συνιστάται επίσης συμβουλευτική παρέμβαση και έλεγχος για HIV λοίμωξη.

Το είδος αγωγής για την τραχηλίτιδα, εξαρτάται από την αιτία, η οποία την προκάλεσε. Τα αντιβιοτικά, τα αντιικά φάρμακα, ο εμβολιασμός συμπεριλαμβάνονται στο ευρύ φάσμα των τρόπων αντιμετώπισης   της τραχηλίτιδας.

Το Διαγνωστικό Μycolab, λόγω της φύσεώς του, δεν επεκτείνεται περισσότερο στο θέμα των τρόπων θεραπείας, για λόγους δεοντολογίας.

Το επιστημονικό προσωπικό της Μycolab, είναι πάντα στη διάθεσή σας, για παροχή τυχόν διευκρινήσεων η/και περαιτέρω στοιχείων για τη νόσο και ιδαίτερα για τη διάγνωσή της.

Posted in Blog